Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

3 Хичээлүүд

Оюутныг дэмжих хөгжүүлэх хөтөлбөр
Оюутны хөгжил, төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагаа
Хичээл үзэх

Оюутны хөгжил, төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагаа

Оюутныг дэмжих хөгжүүлэх хөтөлбөр

Төсөлд суурилсан суралцахуй
Оюутны хөгжил, төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагаа
Хичээл үзэх

Оюутны хөгжил, төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагаа

Төсөлд суурилсан суралцахуй

Мэдлэг мэдээлэл олгох лекц
Оюутны хөгжил, төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагаа
Хичээл үзэх

Оюутны хөгжил, төлөвшилд чиглэсэн үйл ажиллагаа

Мэдлэг мэдээлэл олгох лекц