Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

7 Хичээлүүд

Эрдмийн чуулган-65
Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд
Хичээл үзэх

Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд

Эрдмийн чуулган-65

Багш: Одгэрэл Болдбаатар

Эрүүл мэндийн салбарын түүхэн хөгжил

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын мэдээлэл


Эрдмийн чуулган-64
Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд
Хичээл үзэх

Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд

Эрдмийн чуулган-64

Эрдмийн чуулган-63
Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд
Хичээл үзэх

Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд

Эрдмийн чуулган-63

“Оюунлаг залуус” оюутны эрдэм   шинжилгээний хурал
Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд
Хичээл үзэх
Эрүүл оршихуй-2021
Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд
Хичээл үзэх

Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд

Эрүүл оршихуй-2021

Судлаач оюутан
Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд
Хичээл үзэх

Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүллүүд

Судлаач оюутан